Liczba odwiedzin strony: 12509 Osób na stronie: 1
 

Bryda-Witowska E., radca prawny

 
 
Bryda-Witowska E., radca prawny
 
Czajkowskiego 1
38-400 Krosno
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2008 Nr 53 poz. 318 - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z dnia 28 marca 2008 r.) Na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z...
Monitor Polski 2005 Nr 80 poz. 1127 - Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą w Gdańsku
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą w Gdańsku (M.P. z dnia 14 grudnia 2005 r.) Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr...